English
Gaeilge
Mandarin
Polish
Noda Áisiúla
  1. Déan táirge frithvíris/frithspiaireachta a shuiteáil agus a ghníomhachtú agus déan balla dóiteáin a shuiteáil.
  2. Cuir nuashonruithe uathoibríocha ar siúl ionas go mbaineann an deisiú is déanaí do bhogearraí uile amach.
  3. Ná roinn faisnéis an-phearsanta ar láithreáin ghréasáin Idirlín a bhfuil rochtain phoiblí orthu.
  4. Cuardaigh d’ainm ar líne ó thráth go tráth chun méid do loirg dhigitigh a fheiceáil.
  5. Déan iarracht cliceáil ar URLanna giorraithe a sheachaint más i ríomhphost nó ar láithreán gréasáin atá siad.
  6. Ná seol faisnéis airgeadais nó íogair ar aghaidh ar iarraidh ríomhphoist.
Conas a mhairfimis gan an tIdirlíon? Ní thuigeann go leor dínn an méid dár saol a chuirimid ar líne. Agus faisnéis á giniúint fúinn ar líne níos tapúla ná mar is féidir linn féin í a uaslódáil, tá an tráth buailte linn chun machnamh a dhéanamh ar a roinnimid agus leis na daoine a roinnimid seo.

Is é feasacht úsáideora an t-arm is tábhachtaí i leith go leor de bhagairtí ar líne an lae inniu. Ach is féidir linn teorainn a leagan ar an méid is eol do dhaoine fúinn ar líne trí smaoineamh sula roinnimid an oiread sin dár bhfaisnéis phearsanta.

I ndomhan ina mbaineann nach mór an oiread céanna tábhachta lenár láithreacht ar líne agus ár láithreacht fhisiciúil, tá sé ina ríthábhacht foghlaim conas monatóireacht agus bainistíocht a dhéanamh ar d’aitheantas fíorúil. Téarma é “Lorg Digiteach” a úsáidtear le cur síos a dhéanamh ar an méid dár saol agus dár nósanna a thaifeadtar ar líne. Cé nach bhféadfá smacht a bheith agat ar an uile fhaisnéis atá fút ar líne, is ann do roinnt beart is féidir leat a ghlacadh lena chinntiú go ndéanann do lorg digiteach nó do láithreacht ar líne thú a léiriú go beacht.

Baol Ábhartha

Naisc le hacmhainní

logos