English
Gaeilge
Mandarin
Polish
Noda Áisiúla
  1. Déan táirge frithvíris/frithspiaireachta a shuiteáil ar gach córas. Ní mór iad seo a choimeád cothrom le dáta.
  2. Déan “cultúr slándála” a fhorbairt agus a chothú laistigh den ghnólacht.
  3. Déan beartais agus nósanna imeachta a fhorbairt agus a chothú don fhoireann a úsáideann acmhainní do chuideachta.
  4. Úsáid réitigh friththurscair chun teorainn a chur ar an méid ábhar mailíseach a bhaineann d’fhoireann amach.
  5. Má úsáidtear gléasanna soghluaiste i gcúrsa an ghnó, cinntigh go bhfuil siad slán agus go gcomhlíonann siad na dea-chleachtais.
Is gnách gurb í faisnéis faoi do chustaiméirí an tsócmhainn is luachmhara dá bhfuil agat. Má theipeann ort í a chosaint, d’fhéadfadh seo tionchar a imirt ar chlú do ghnólachta agus ar a luach foriomlán ina dhiaidh sin.

Tá go leor cuideachtaí i mbun gnó níos minice i gcónaí tríd an idirlíon agus trí ghléasanna soghluaiste, de bharr go ligeann tráchtáil ar líne dóibh rochtain a fháil ar na cheithre hairde den domhan. Eascraíonn baol méadaithe as an bhfáil mhéadaithe ar sheirbhísí ar líne. Baineann ríthábhacht le timpeallacht shlán a chur ar fáil d’idirbheartaíochtaí lena mbaineann ríthábhacht chun muinín agus iontaobh na gcustaiméirí a choimeád. Caithfidh gnólachtaí a chinntiú go gcuireann siad slándáil éifeachtach i bhfeidhm agus go bhfuil a bhfoireann feasach ar conas gléasanna soghluaiste agus an t-idirlíon a úsáid ar bhealach slán.

I gcás go leor gnólachtaí, is iad a sócmhainní fíorúla – na sonraí agus an fhaisnéis atá á stóráil ar a ríomhairí agus ar a bhfreastálaithe comhad – na sócmhainní is luachmhara dá bhfuil acu agus is gnách nach féidir iad a ionadú. Saincheist atá i gceist le cosaint na sócmhainní seo don uile ghnólacht. D’fhéadfadh dliteanais dhlíthiúla, chlú agus airgeadais eascairt má theipeann orthu é seo a dhéanamh.

Baol Ábhartha

Naisc le hacmhainní

logos